CORPORATE IMAGE Sp. z o.o.

tel. 22 824 07 10

ul. Szczęśliwicka 57
02-353 Warszawa

NIP 526-03-07-471, Regon 012518992
Sąd Rejonowy m.st. Warszawy,  XII Wydział Gospodarczy

KRS 0000222651, kapitał zakładowy: 980.000,00 zł


DZIAŁ SPRZEDAŻY: 

Jarosław Skłodowski - zamówienia internetowe 
hurtownia@nadrukiodreki.pl

Łukasz Oszczak  
lukasz.oszczak@nadrukiodreki.pl 

Żaneta Słupek 
zaneta.slupek@nadrukiodreki.pl 

Marek Wachnik 
marek.wachnik@nadrukiodreki.pl 

Artur Laskowski (obecnie na zwolnieniu lekarskim)
artur.laskowski@nadrukiodreki.pl 

Kierownik Działu Sprzedaży: Joanna Kamińska 
e-mail: asia.kaminska@nadrukiodreki.pl 

Kierownik Działu Produkcji: Tomasz Kamiński 
e-mail: tomasz.kaminski@nadrukiodreki.pl 

Księgowość: Alina Kocoń
e-mail: ksiegowosc@nadrukiodreki.pl 

Fax   22 824 56 18

Zapraszamy: od poniedziałku do piątku w godz. 09:00 - 17:00

   ©2007 corporate image o firmie : produkty : katalog : technologie : kontakt powered by mindStorm